Skip to main content

Outplacement

Het kan gebeuren dat door je omstandigheden op je werk gedwongen wordt op zoek te gaan naar een andere baan. Met ons outplacementtraject kunnen we je inzicht geven in jouw mogelijkheden op de arbeidsmarkt en zullen we je helpen bij het vinden van een nieuwe passende baan.

Wanneer Outplacement?

Als je onvrijwillig ontslagen wordt kom je vaak in aanmerking voor een ontslagvergoeding, dat heet transitievergoeding. Deze vergoeding is een financiële compensatie voor het baanverlies en bedoeld ter bevordering van de overgang van werk naar werk.  In de praktijk wordt een deel van de transitievergoeding vaak aangewend voor het outplacementtraject. 

Individueel Outplacement Traject

Een outplacementtraject is een individueel begeleidingstraject, vaak een periode van 6 tot 9 maanden, waarin we samen gaan werken aan je nieuwe toekomst.

Lees meer: Outplacement