Skip to main content

Teamontwikkeling

Teamontwikkeling is een proces van veranderingen die ontstaan door nieuwe inzichten vanuit de groep mensen die samenwerkt aan hetzelfde doel. Veranderen begint bij jezelf. Zelf willen is een belangrijke voorwaarde voor "doen en kunnen". Willen is ook veel leuker dan moeten!

?????? ???????? ??? ???????, ??????????? ?? ?????????. ???? ?????? ???????? ??? ?? ????????? ?????????, ???? ??????? ?? ???? ?????????? ??? ???? ?? ??? ??? ??. ?? ????????? ?? ???? ???? ?? ?????????.

Met teaminzicht bieden wij een proces van teamontwikkeling waarbij de focus ligt op zowel het individu als het team. Persoonlijke gedragsvoorkeuren, groepsdynamiek, denken vanuit het systeem en extra aandacht voor de aanwezige talenten binnen het team, vormen de ingrediënten van onze trajecten.

Inzicht krijgen, geïnspireerd worden, zelf ervaren en vaardiger worden staan centraal. In het proces van Teamontwikkeling maken wij gebruik van de Jungian Type Index en het Team Kompas. Graag laten wij u kennis maken met deze methode en het effect daarvan in het team. 

Jungian Type Index, JTI 

De Jungian Type Index, JTI is een methodiek die mensen inzicht geeft in hun persoonlijke voorkeuren. Het doel is dat mensen zichzelf en anderen beter begrijpen, zodat ze bewuster en optimaal kunnen functioneren. JTI kan o.a. worden gebruikt voor loopbaanontwikkeling, teamontwikkeling, leiderschapsontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en conflictbeheersing.

Bij Teamontwikkeling hanteren wij de volgende werkwijze;

  • Inventarisatie van de vraagstelling en de doelen
  • Plan van aanpak in voorstel
  • Met ieder teamlid bepalen we in een individueel gesprek zijn of haar JTI profiel
  • Eén of meerdere teamsessies, met inzichten vanuit TeamKompas
  • Evaluatie en borging

Lees meer: Teamontwikkeling