Skip to main content

Jungian Type Index - JTI

De Jungian Type Index, JTI, is een methodiek die mensen op een positieve manier inzicht geeft in persoonlijke voorkeuren, waarmee duidelijk wordt waarom ze op een bepaalde manier communiceren, conflicten aangaan of vermijden, hoe ze met stress omgaan of veranderingsprocessen beleven. De methodiek bestaat uit het inzetten van een vragenlijst én een onderzoekend feedbackgesprek met een JTI Certified Practitioner.

Ik ben JTI Certified Practitioner en gespecialiseerd in Type en Coaching. Ik heb daarnaast veel ervaring met teams en werken met het TeamKompas. 

De Jungian Type Index persoonlijkheidsvragenlijst bestaat uit uit 56 vragen die je helpen om je persoonlijke voorkeuren inzichtelijk te krijgen. JTI is zeer goed toepasbaar als richtinggevend instrument voor persoonlijke ontwikkeling. De JTI geeft niet alleen inzichten in je eigen voorkeuren maar geeft ook inzicht in de voorkeur van anderen. JTI is een ontwikkelmodel, dat inzicht geeft in de verschillende fasen in je leven waarin je je voorkeuren ontwikkelt en gebruikt.

voorkeuren jung jtiInzicht in je onderbewuste voorkeuren

De Jungian Type Index - JTI is bij uitstek inzetbaar voor loopbaanbegeleiding, coaching, outplacement en recruitment (niet voor de werving en selectie). Ook is de JTI bijzonder geschikt voor communicatieverbetering en conflicthantering, vooral omdat er meer begrip voor diversiteit tussen mensen ontstaat. Aanspreken wordt makkelijker, weerstand op verandering wordt minder en je kunt veel constructiever gebruik maken van elkaars kracht. 

Persoonlijk feedbackgesprek Jungian Type Index, JTI

De JTI vragenlijst wordt online ingevuld en de uitleg en terugkoppeling zal altijd in een persoonlijk feedbackgesprek plaatsvinden door een JTI Certified Practitioner. Het gesprek is altijd vertrouwelijk en de voorkeuren van iemand worden slechts met toestemming van diegene gedeeld met anderen.

Inzicht in jouw persoonlijke voorkeuren en de dynamiek daarvan, daar heb je de rest van je leven iets aan! Voor een JTI Certified Practitioner is JTI een cadeau om te geven!

Veel mensen kiezen voor verdieping na het feedbackgesprek. Dat kan in de vorm van individuele coaching, in een loopbaan ontwikkeltraject of bij outplacementbegeleiding. Wil je meer weten over de Jungian Type Index - JTI, jouw persoonlijke ontwikkelmogelijkheden?  Neemt dan contact met mij op 06 - 523 261 47 

Rapportages Jungian Type Index, JTI

In de uitvoerige rapportage van de JTI vind je veel informatie over je persoonlijke voorkeuren. In de rapportage komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde;

  • De dynamiek binnen jouw voorkeurstype
  • Dominante functie (je sterkste voorkeur), de Hulpfunctie, de Leerfunctie en de Ondergeschikte functie
  • Communicatie
  • Leerstijl
  • Werk, Werkomgeving en potentiële sterktes
  • Werkstijl
  • Teamrollen, welke rollen binnen een team hebben vanuit de JTI je voorkeur en interesse.

De JTI Certified Practitioner leert je hoe je bovenstaande onderwerpen optimaal kunt gebruiken voor ontwikkeling.

Teamontwikkeling en de Jungian Type Index - JTI

De JTI vormt ook een mooie basis voor Teamontwikkeling. Met TeamINzicht, kunnen wij een programma aanbieden voor teams waarbij de persoonlijke voorkeuren, typologie en persoonlijke wensen vanuit het team de basis gaan vormen voor meer inzicht, meer begrip voor elkaar en een betere samenwerking binnen het team.

Meer informatie over de inzet van de Jungian Type Index in teams klikt u hier op teamontwikkeling 

Accreditatie Jungian Type Index - JTI

Ik ben JTI Certified Practitioner en gespecialiseerd in Type en Coaching. Ik heb daarnaast veel ervaring met teams en werken met het TeamKompas. 

jti academy