Coaching & Loopbaanadvies

Met individuele Coaching & Loopbaanadvies helpen we mensen werkgerelateerde doelen te realiseren waardoor ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen. 

Stap 1 | Kennismakingsgesprek (gratis)
Stap 2 | Uitvragen coachingsbehoefte
Stap 3 | Plan van aanpak
Stap 4 | Onderzoek persoonlijke voorkeuren
Stap 5 | Vervolggesprekken & acties
Stap 6 | (tussentijdse) Evaluatie
Stap 7 | Afronding traject & Resultaat

Het traject

Stap 1 | Kennismakingsgesprek (gratis)

Wederzijds vertrouwen, respect en het afstemmen van de verwachtingen zijn voorwaarden voor aanvang van het traject. Om deze reden vindt er vooraf altijd eerst een kort kennismakingsgesprek plaats. Van beide kanten kan worden bezien of een indiviueel coaching, of loopbaantraject gewenst is.

Stap 2 | De coachingsvraag

Voordat we komen tot een gezamenlijk plan voor de coaching, gaan we kijken naar jouw vraag:

 • Wat is je vraag? 
 • Wat is de aanleiding van je vraag?
 • Wat is je huidige situatie? 
 • Wat is je doel?
 • Hoe kunnen we dat samen bereiken?

Stap 3 | Plan van aanpak

Formuleren en bespreken van coachingsplan. Een duidelijk coachingsplan geeft weer hoe we doelen kunnen realiseren.

Stap 4 | Onderzoek persoonlijke voorkeuren

Vast onderdeel tijdens de coaching is de Jungian Type Index (JTI).
De JTI is een instrument waarmee je persoonlijke voorkeuren in kaart brengt. De JTI is uitermate geschikt om richting te geven aan het traject en te ontdekken waar je sterktes en je ontwikkelmogelijkheden liggen. JTI bestaat uit een vragenlijst met feedbackgesprek en daarna één of meerdere verdiepingsgesprekken. 

Stap 5 | Vervolggesprekken & acties

Vervolggesprekken en de inhoud daarvan worden aangepast aan de individuele behoefte, dit is maatwerk. Dat geldt ook voor het aantal gesprekken.

Inhoud en daaruit voortvloeiende acties voor vervolggesprekken kunnen zijn;

 • bespreken van belemmerende werksituaties 
 • voorbereiden en oefenen van moeilijke situaties
 • bespreken van nieuwe ideeën, inzichten en mogelijkheden
 • indien wenselijk, gesprekken met collega's of leidinggevende

  Bij doelstelling ander werk;
 • bespreken, ontwikkelen en toepassen sollicitatiestrategie
 • Ontwerpen, optimaliseren CV
 • sollicitatietraining
 • indien wenselijk, ontwikkelen sollicitatievideo

Stap 6 | (tussentijdse) Evaluatie

Tussentijds bespreken we de voortgang van het traject en de vervolgstappen.

Stap 7 | Afronding traject & Resultaat

Aan het einde van het traject heb je inzichten, vaardigheden en handvatten gekregen waarmee je zelfstandig verdere stappen kunt zetten in je werk en waarmee je verder kunt werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Samen bespreken we de resultaten en ronden we het traject af.

Iwan Nijkamp

Iwan Nijkamp

 • Enthousiast en positief
 • Toegankelijk
 • Geduldig
 • Creatieve oplossingen
 • Denken in mogelijkheden
 • Resultaatgericht

Duur & Kosten

Duur van het traject
Gemiddeld duurt een traject 3 tot 6 maanden. De duur van een traject wordt individueel bepaald.
De eerste periode van coaching is het contact vaak frequenter.

Kosten traject
De kosten voor coaching variëren en zijn afhankelijk van de duur van het traject, de vraagstelling en de inzet van testen en instrumenten.

 • Coaching en korte trajecten:
  uurtarief € 90,- ex. btw per uur*
 • Trajecten 3 tot 6 maanden:
  trajectprijzen op aanvraag. 

  * Prijzen zijn exclusief kosten voor inzet van testen en instrumenten.

  Bij trajecten zijn de prijzen inclusief kosten voor testen en instrumenten. 

zoeken of canvas