Skip to main content

Positieve gezondheid

Positieve Gezondheid is de uitwerking in 6 dimensies van de bredere kijk op gezondheid. De aandacht voor Positieve Gezondheid op de werkvloer groeit. Begrijpelijk. Werken vanuit het concept positieve gezondheid kan de vitaliteit van werknemers versterken en hun duurzame inzetbaarheid vergroten. 

logo iphIn 2020 volgde Iwan Nijkamp de module "werken met positieve gezondheid" bij het Institute for Positive Health. Hij is enthousiast over het concept en integreerde positieve gezondheid in de dienstverlening van IN Talenten Verbinden.

We hebben ervaren dat positieve gezondheid uitstekend te combineren valt met andere methodieken, vooral als wij JTI daarbij inzetten blijkt het een krachtig instrument voor duurzaam geluk. De combinatie vormt de basis voor vertrouwen, 'het andere gesprek' en diepgang in de trajecten.  

Wat is positieve gezondheid en hoe werkt het?

Positieve Gezondheid is de uitwerking van 6 dimensies die mensen alle zes even belangrijk vinden. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van mensen en niet op de beperkingen of ziekte zelf. 

Positieve Gezondheid kan zichtbaar gemaakt worden in een spinnenwebmodel. Het helpt mensen kiezen en bespreken wat voor hen belangrijk is. 

positieve gezondheid gesprekshulpmiddel

De zes pijlers van Positieve Gezondheid:

Lichaamsfuncties
Mentaal welbevinden
Zingeving
Kwaliteit van leven
Meedoen
Dagelijks leven

NB: het spinnenweb niet is bedoeld als meetinstrument, maar als gesprekstool. 

Werken met Positieve Gezondheid bestaat uit de volgende 3 stappen:

  • Stap 1 Zelfbewustzijn prikkelen
  • Stap 2 Het ‘andere gesprek’ voeren
  • Stap 3 Coachen op handelingsperspectieven

Duurzaam inzetbaar!

In Positieve Gezondheid staat een betekenisvol leven centraal. Daarom wordt mensen gevraagd wat zij zélf het liefst willen veranderen. Wij gaan graag met je in gesprek. 

Wat heb je nodig?

Met positieve gezondheid kunnen we mensen inzicht en richting geven voor eigen regie. "Wat heb je nodig?" Een centrale vraag die met positieve gezondheid in een nóg breder perspectief gezet kan worden. 

Bron: Institute for Positive Health (iPH)