Skip to main content

Outplacement

Het kan gebeuren dat door je omstandigheden op je werk gedwongen wordt op zoek te gaan naar een andere baan. Met ons outplacementtraject kunnen we je inzicht geven in jouw mogelijkheden op de arbeidsmarkt en zullen we je helpen bij het vinden van een nieuwe passende baan.

Wanneer Outplacement?

Als je onvrijwillig ontslagen wordt kom je vaak in aanmerking voor een ontslagvergoeding, dat heet transitievergoeding. Deze vergoeding is een financiële compensatie voor het baanverlies en bedoeld ter bevordering van de overgang van werk naar werk.  In de praktijk wordt een deel van de transitievergoeding vaak aangewend voor het outplacementtraject. 

Individueel Outplacement Traject

Een outplacementtraject is een individueel begeleidingstraject, vaak een periode van 6 tot 9 maanden, waarin we samen gaan werken aan je nieuwe toekomst.

Een outplacementtraject kent een aantal fasen die je geheel op je eigen tempo en afhankelijk van jouw eigen situatie in meer of mindere mate doorloopt. We werken daarbij ook volgens een stappenplan. De volgende fasen komen daarbij aan de orde;

  • Verwerking
  • Zelfonderzoek
  • Richting bepalen
  • Solliciteren 

Het outplacement traject

Stap 1 | Kennismakingsgesprek (gratis )

Wederzijds vertrouwen, respect en het afstemmen van de verwachtingen zijn voorwaarden voor aanvang van het traject. Om deze reden vindt er vooraf altijd eerst een kort kennismakingsgesprek plaats. Van beide kanten kan worden bezien of een outplacementtraject gewenst is.

Stap 2 | Uitvragen begeleidingsbehoefte

Voordat we komen tot een gezamenlijk plan voor de outplacementbegeleiding, gaan we kijken naar:

 | favicon witWat is de aanleiding van het outplacementtraject?
 | favicon witWat is er nodig om met vertrouwen aan het traject te starten?
 | favicon witJe huidige situatie?
 | favicon witWat heb je nodig om je doelen te kunnen stellen?
 | favicon witWat kunnen we je bieden?

Stap 3 | Plan van aanpak

Formuleren en bespreken van outplacementplan . Een duidelijk plan geeft weer hoe we je doelen kunnen realiseren

Stap 4 | Onderzoek persoonlijke voorkeuren

Vast onderdeel tijdens een outplacementtraject bij IN Talenten Verbinden is de Jungian Type Index (JTI).
De JTI is een instrument waarmee je persoonlijke voorkeuren in kaart brengt. De JTI is uitermate geschikt om richting te geven aan het traject en te ontdekken waar je sterktes en je ontwikkelmogelijkheden liggen. JTI bestaat uit een vragenlijst met feedbackgesprek en daarna één of meerdere verdiepingsgesprekken.

Stap 5 | Vervolggesprekken & acties

Vervolggesprekken en de inhoud daarvan worden aangepast aan de individuele behoefte, dit is maatwerk. Dat geldt ook voor het aantal gesprekken en de frequentie.

Voorbeelden van vervolggesprekken en acties kunnen zijn;

 | favicon witmaken of updaten van CV
 | favicon witbespreken en toepassen sollicitatiestrategie
 | favicon witsollicitatietraining
 | favicon witbespreken van nieuwe ideeën, inzichten en mogelijkheden
 | favicon witvoorkomende werksituaties bespreken
 | favicon witwandelend in gesprek
 | favicon witgesprekken met collega's of leidinggevende
 | favicon witsollicitatievideo maken
 | favicon witwebsite ontwikkelen

Stap 6 | (tussentijdse) Evaluatie

Tussentijds bespreken we de voortgang van het traject en de vervolgstappen.

Stap 7 | Afronding traject & Resultaat

Aan het einde van het outplacementtraject heb je inzichten, vaardigheden en handvatten gekregen waarmee je zelfstandig de stappen kunt zetten naar een nieuwe baan. Mocht het je ooit weer overkomen, en dat hopen we natuurlijk niet, dan weet je in ieder geval precies wat je moet doen. Het beste resultaat is natuurlijk die nieuwe baan en in bijna alle gevallen lukt het onze cliënten om binnen 6 maanden een nieuwe baan te vinden, vaak zelfs al eerder. Samen bespreken we de resultaten en ronden we het traject af.

Werkvelden 

Wij hebben ervaring met outplacementtrajecten binnen de volgende branches;

  • Bedrijfsleven - Techniek / Commercie
  • ICT
  • Sport
  • Zorg
  • Onderwijs
  • Overheid

Outplacement

Meer weten over outplacementbegeleiding door Iwan Nijkamp? Graag maken we kennis en vertellen we u meer over uw mogelijkheden!

Neem contact met ons op